Certyfikaty

Certyfikat SNS

Posiadanie certyfikatu SNS, potwierdza systemowe podejście do realizacji procesów związanych z zakupami biomasy oraz kwalifikacją dostawców biomasy na cele energetyczne.

Do pobrania

Certyfikat FSC®

FSC jest międzynarodową organizacją non-for-profit która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Certyfikacja FSC wiąże się z potwierdzeniem, że przedsiębiorstwo ETERiS spełnia najwyższe standardy w całym łańcuchu dostaw. Kod licencyjny FSC-C153428 

Więcej o FSC

Do pobrania

Certyfikat ENplus®

ENplus® jest systemem certyfikacji tzw. trzeciej strony.  Oznacza to, że zgodność jest oceniana przez akredytowane jednostki certyfikujące a także, że zmiany i aktualizacje wprowadzane do  wymagań certyfikacji są dokonywane całkowicie niezależnie.  

Certyfikowany pellet drzewny musi spełniać wymagania dla odpowiedniej klasy jakości . Oprócz długości i średnicy, pellet ENplus® jest również badany pod kątem wytrzymałości mechanicznej, zawartości frakcji drobnych, gęstości nasypowej itp. Kontrolowana jest również zawartość popiołu i wilgoci, a także wartości kaloryczne i procent stosowanych dodatków. 

Więcej o ENplus®

Do pobrania

Certyfikat KZR SURE®

SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), czyli Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów jest niezależnym, transparentnym i wiarygodnym systemem, opracowanym przez REDcert Bioenergy Europe, który rozpoczął swą działalność w listopadzie 2020 roku. Certyfikat SURE, do momentu uznania standardu przez KE za weryfikację zgodności z RED II (następcą dyrektywy RED) – funkcjonuje na zasadzie dobrowolności. Wraz z wdrożeniem RED II stanie się obowiązkowy. 

Jesteśmy pierwszą firmą w kraju, która w pionierski sposób, opierając się na kryteriach niezbędnych do zrównoważonego rozwoju biomasy (KZR) i dostosowując do wymogów dyrektywy – certyfikowała zrównoważony rozwój swojej biomasy poprzez system weryfikacji SURE!