AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na nasze media społecznościowe!

Eteris na VII Forum Pelletu!

20 i 21 czerwca w Warszawie odbyło się VII Forum Pelletu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli branży z polski oraz z za granicy. Obecni byli między innymi producenci, traderzy, eksperci oraz reprezentanci instytucji regulacyjnych.
Forum było świetną okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz omówienia sytuacji na polskim i europejskim rynku pelletu.
Na wydarzeniu braliśmy czynny udział w panelach między innymi na takie tematy jak:
🔥 Dyskusja nt. zmian zachodzących na europejskim rynku pelletu
🔥 Optymalizacja kosztów produkcji pelletu
🔥 Rynek bioenergii w Ukrainie
🔥 Dyskusja nt. dotycząca przyszłości rynku biomasy w Polsce
🔥 Panel nt. kształtowania się cen pelletu
Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących pokonania barier przy produkcji pelletu.
Tego typu wydarzenia pokazują jak aktualnym tematem jest zrównoważona transformacja energetyczna oraz rynek szeroko pojętej biomasy.

▶️ fot. i relacja: https://tiny.pl/93rv7

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Easter Day (Facebook Post)

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt!

Eteris z pierwszym wydanym w Polsce certyfikatem SURE-E!

Niezwykle miło nam poinformować Państwa, iż Eteris otrzymała pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie – certyfikat SURE-EU!
SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), czyli Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów jest niezależnym, transparentnym i wiarygodnym systemem, opracowanym przez REDcert Bioenergy Europe, który rozpoczął swą działalność w listopadzie 2020 roku. Certyfikat SURE, do momentu uznania standardu przez KE za weryfikację zgodności z RED II (następcą dyrektywy RED) – funkcjonuje na zasadzie dobrowolności. Wraz z wdrożeniem RED II stanie się obowiązkowy. 
Jednostką certyfikującą był Control Union Poland.

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Wesołuych(2)

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Wesołych Świąt

Eteris na IX Forum Biomasy - Białystok

27 i 28 sierpnia 2020 roku w Białymstoku odbyło się IX Forum Biomasy, Pelletu i Paliw Alternatywnych w Energetyce i Ciepłownictwie powermeetings.eu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele sektora, Lasów Państwowych, producenci i dostawcy biomasy. Przez dwa dni uczestnicy mogli brać udział w panelach dyskusyjnych i wykładach o najnowszych trendach i najświeższych aktualnościach z branży biomasy. W ramach wydarzenia, przedstawiciele przedsiębiorstw mieli również szansę na zwiedzenie Elektrociepłowni Białystok. Zwieńczeniem IX Edycji Forum, była kolacja networkingowa. Organizator zadbał o bezpieczeństwo uczestników. Całość wydarzenia odbyła się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, wdrożonego w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.”

Raport Forum Energii OZE 2019

Forum Energii w swoim najnowszym raporcie wstępnych szacunków podaje, że udział OZE w 2019 r. wyniósł ok. 11,5%. Mimo wzrostu o 0,2% w stosunku do roku 2018, nie udało się zrealizować celu ustalonego na 15%.

W swoich szacunkach FE dzieli wykorzystanie OZE na trzy sektory: elektroenergetyka, ciepłownictwo i transport. Udział odnawialnych źródeł energii wynosi w nich odpowiednio: 13,79%, 15,05% oraz 5,72%.

Forum Energii wskazuje, że ogromny wpływ na wyniki z sektora OZE w roku 2020, będzie miała pandemia koronawirusa. Duże znaczenie mają działania na rzecz efektywności energetycznej. Przy niskim zużyciu energii w kraju, należy wyprodukować mniej energii ze źródeł odnawialnych, aby spełnić cele OZE. Na koniec półrocza moc zainstalowana wyniosła 2,1 GW, a w ciągu kolejnych sześciu miesięcy możliwe jest osiągnięcie 3 GW. Prognozuje się również wzrost produkcji energii z biomasy, wiatru i biogazu. Dodatkowo wzrost w 2020 roku może być najwyższy od 2011 i ma szansę wynieść aż 0,7 punktu procentowego.

Przedstawione przez Forum Energii trendy na rynku energii odnawialnej cieszą i dają nadzieję na realizację ustalonych, niestety na razie odległych, celów OZE.

Źródło: https://www.forum-energii.eu/pl/blog/oze-w-miksie

 

Udział OZE w ciepłownictwie do 2030 roku

Forum Energii w najnowszym raporcie opisuje możliwość zwiększenia udziału OZE w polskim ciepłownictwie do 40 procent w ciągu najbliższych 10 lat.

Unijna dyskusja na temat eliminacji emisji do 2050 r. jest czynnikiem do tworzenia perspektywicznych analiz i długofalowych celów dekarbonizacji w ciepłownictwie.
Dotychczas udział węgla w produkcji ciepła sięgał prawie 73 procent. Raport FE wykazał, że udział OZE ma wzrosnąć z 21% w 2016 r. do 40% w 2030 r. Efektem poczynionych inwestycji ma być sześciokrotne zwiększenie mocy pochodzącej z OZE.
Według autorów opracowania łączne inwestycje na OZE w ciepłownictwie, w tym między innymi na kotły na pellet, zostały oszacowane na ponad 81 mld zł.

Pomimo ogólnego spadku konsumpcji energii, popyt na OZE wzrósł o 1,5% w I kwartale 2020. OZE są jedynym sektorem energetycznym w którym przewiduje się wzrost w skali całego roku.
Projekcja 5% wzrostów jest mniejsza niż zeszłoroczna, jednak wciąż wykazuje się ogromnym kontrastem wobec potężnie rozbitego sektora paliw kopalnych.

 

Wpływ pandemii Covid-19 na rynek energii

Global Energy Review donosi o spadku popytu na energię elektryczną o 3,8% w pierwszym kwartale 2020 roku oraz przewiduje 6% spadek w skali całego roku. Będzie to największy spadek od ponad 70 lat.
.
Malejące zapotrzebowanie na energię, szczególnie dotkliwie odczuje sektor paliw kopalnych: węgla, ropy naftowej oraz gazu.
Według władz IEA energia odnawialna zachowa się jak młodzież podczas pandemii i wykaże się “większą odpornością”.

Pomimo ogólnego spadku konsumpcji energii, popyt na OZE wzrósł o 1,5% w I kwartale 2020. OZE są jedynym sektorem energetycznym w którym przewiduje się wzrost w skali całego roku.
Projekcja 5% wzrostów jest mniejsza niż zeszłoroczna, jednak wciąż wykazuje się ogromnym kontrastem wobec potężnie rozbitego sektora paliw kopalnych.

 

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

List Państw Członkowskich do KE

Niestety, nie wszystkie państwa członkowskie będą w stanie zrealizować wcześniej założone poziomy. W tym gronie znajduje się Polska. Najnowsze dane prognozują użycie OZE poniżej 12% przy celu 15%.

KE zaprezentowała również możliwe plany rozwoju energetycznego do 2050 roku, gdzie jeden ze scenariuszy zakłada zerową emisję netto.

Rosnące udziały OZE w konsumpcji energii oraz coraz bardziej ambitne plany państw członkowskich jasno pokazują, że jesteśmy świadkami przekształceń w europejskiej energetyce

.

ETERIS Sp. z o.o. Kwalifikowanym Dostawcą Biomasy

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Eteris Sp. z o.o. została wpisana na Listę Kwalifikowanych Dostawców Biomasy Bioeko Grupy Tauron!

Grupa TAURON to jeden z najważniejszych holdingów energetycznych w Europie Środkowo – Wschodniej, który działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku.

TAURON jest kluczowym podmiotem w branży i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski.Jest to kolejny krok Eteris Sp. z o.o. w realizacji strategii dostaw biomasy do przedsiębiorstw z sektora energetycznego.

 

Eteris na IX Forum Biomasy - Białystok

27 i 28 sierpnia 2020 roku w Białymstoku odbyło się IX Forum Biomasy, Pelletu i Paliw Alternatywnych w Energetyce i Ciepłownictwie powermeetings.eu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele sektora, Lasów Państwowych, producenci i dostawcy biomasy. Przez dwa dni uczestnicy mogli brać udział w panelach dyskusyjnych i wykładach o najnowszych trendach i najświeższych aktualnościach z branży biomasy. W ramach wydarzenia, przedstawiciele przedsiębiorstw mieli również szansę na zwiedzenie Elektrociepłowni Białystok. Zwieńczeniem IX Edycji Forum, była kolacja networkingowa. Organizator zadbał o bezpieczeństwo uczestników. Całość wydarzenia odbyła się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, wdrożonego w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.”

Raport Forum Energii OZE 2019

Forum Energii w swoim najnowszym raporcie wstępnych szacunków podaje, że udział OZE w 2019 r. wyniósł ok. 11,5%. Mimo wzrostu o 0,2% w stosunku do roku 2018, nie udało się zrealizować celu ustalonego na 15%.

W swoich szacunkach FE dzieli wykorzystanie OZE na trzy sektory: elektroenergetyka, ciepłownictwo i transport. Udział odnawialnych źródeł energii wynosi w nich odpowiednio: 13,79%, 15,05% oraz 5,72%.

Forum Energii wskazuje, że ogromny wpływ na wyniki z sektora OZE w roku 2020, będzie miała pandemia koronawirusa. Duże znaczenie mają działania na rzecz efektywności energetycznej. Przy niskim zużyciu energii w kraju, należy wyprodukować mniej energii ze źródeł odnawialnych, aby spełnić cele OZE. Na koniec półrocza moc zainstalowana wyniosła 2,1 GW, a w ciągu kolejnych sześciu miesięcy możliwe jest osiągnięcie 3 GW. Prognozuje się również wzrost produkcji energii z biomasy, wiatru i biogazu. Dodatkowo wzrost w 2020 roku może być najwyższy od 2011 i ma szansę wynieść aż 0,7 punktu procentowego.

Przedstawione przez Forum Energii trendy na rynku energii odnawialnej cieszą i dają nadzieję na realizację ustalonych, niestety na razie odległych, celów OZE.

Źródło: https://www.forum-energii.eu/pl/blog/oze-w-miksie

 

Udział OZE w ciepłownictwie do 2030 roku

Forum Energii w najnowszym raporcie opisuje możliwość zwiększenia udziału OZE w polskim ciepłownictwie do 40 procent w ciągu najbliższych 10 lat.

Unijna dyskusja na temat eliminacji emisji do 2050 r. jest czynnikiem do tworzenia perspektywicznych analiz i długofalowych celów dekarbonizacji w ciepłownictwie.
Dotychczas udział węgla w produkcji ciepła sięgał prawie 73 procent. Raport FE wykazał, że udział OZE ma wzrosnąć z 21% w 2016 r. do 40% w 2030 r. Efektem poczynionych inwestycji ma być sześciokrotne zwiększenie mocy pochodzącej z OZE.
Według autorów opracowania łączne inwestycje na OZE w ciepłownictwie, w tym między innymi na kotły na pellet, zostały oszacowane na ponad 81 mld zł.

Pomimo ogólnego spadku konsumpcji energii, popyt na OZE wzrósł o 1,5% w I kwartale 2020. OZE są jedynym sektorem energetycznym w którym przewiduje się wzrost w skali całego roku.
Projekcja 5% wzrostów jest mniejsza niż zeszłoroczna, jednak wciąż wykazuje się ogromnym kontrastem wobec potężnie rozbitego sektora paliw kopalnych.

 

Wpływ pandemii Covid-19 na rynek energii

Global Energy Review donosi o spadku popytu na energię elektryczną o 3,8% w pierwszym kwartale 2020 roku oraz przewiduje 6% spadek w skali całego roku. Będzie to największy spadek od ponad 70 lat.
.
Malejące zapotrzebowanie na energię, szczególnie dotkliwie odczuje sektor paliw kopalnych: węgla, ropy naftowej oraz gazu.
Według władz IEA energia odnawialna zachowa się jak młodzież podczas pandemii i wykaże się “większą odpornością”.

Pomimo ogólnego spadku konsumpcji energii, popyt na OZE wzrósł o 1,5% w I kwartale 2020. OZE są jedynym sektorem energetycznym w którym przewiduje się wzrost w skali całego roku.
Projekcja 5% wzrostów jest mniejsza niż zeszłoroczna, jednak wciąż wykazuje się ogromnym kontrastem wobec potężnie rozbitego sektora paliw kopalnych.

 

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

List Państw Członkowskich do KE

Niestety, nie wszystkie państwa członkowskie będą w stanie zrealizować wcześniej założone poziomy. W tym gronie znajduje się Polska. Najnowsze dane prognozują użycie OZE poniżej 12% przy celu 15%.

KE zaprezentowała również możliwe plany rozwoju energetycznego do 2050 roku, gdzie jeden ze scenariuszy zakłada zerową emisję netto.

Rosnące udziały OZE w konsumpcji energii oraz coraz bardziej ambitne plany państw członkowskich jasno pokazują, że jesteśmy świadkami przekształceń w europejskiej energetyce

.

ETERIS Sp. z o.o. Kwalifikowanym Dostawcą Biomasy

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Eteris Sp. z o.o. została wpisana na Listę Kwalifikowanych Dostawców Biomasy Bioeko Grupy Tauron!

Grupa TAURON to jeden z najważniejszych holdingów energetycznych w Europie Środkowo – Wschodniej, który działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku.

TAURON jest kluczowym podmiotem w branży i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski.Jest to kolejny krok Eteris Sp. z o.o. w realizacji strategii dostaw biomasy do przedsiębiorstw z sektora energetycznego.

 

Progetto Fuoco 2020

W dniach 19-22.02.2020 we włoskiej Weronie odbyły się targi Progetto Fuoco. Mające miejsce co dwa lata targi, poświęcone sektorowi związanemu z energetycznym wykorzystaniem drewna, są jednymi z najważniejszych na świecie.

Na zdjęciu od lewej:

Agnieszka Kędziora Urbanowicz – Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu
Jean-Marc Jossart – Sekretarz Generalny Bioenergy Europe
Sergiusz Zinowczyk – Prezes Zarządu Eteris Sp. z o.o. oraz Wiceprezes Zarządu Polska Rada Pelletu


Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!