AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na nasze media społecznościowe!

Udział OZE w ciepłownictwie do 2030 roku

Forum Energii w najnowszym raporcie opisuje możliwość zwiększenia udziału OZE w polskim ciepłownictwie do 40 procent w ciągu najbliższych 10 lat.

Unijna dyskusja na temat eliminacji emisji do 2050 r. jest czynnikiem do tworzenia perspektywicznych analiz i długofalowych celów dekarbonizacji w ciepłownictwie.
Dotychczas udział węgla w produkcji ciepła sięgał prawie 73 procent. Raport FE wykazał, że udział OZE ma wzrosnąć z 21% w 2016 r. do 40% w 2030 r. Efektem poczynionych inwestycji ma być sześciokrotne zwiększenie mocy pochodzącej z OZE.
Według autorów opracowania łączne inwestycje na OZE w ciepłownictwie, w tym między innymi na kotły na pellet, zostały oszacowane na ponad 81 mld zł.

Pomimo ogólnego spadku konsumpcji energii, popyt na OZE wzrósł o 1,5% w I kwartale 2020. OZE są jedynym sektorem energetycznym w którym przewiduje się wzrost w skali całego roku.
Projekcja 5% wzrostów jest mniejsza niż zeszłoroczna, jednak wciąż wykazuje się ogromnym kontrastem wobec potężnie rozbitego sektora paliw kopalnych.

 

Wpływ pandemii Covid-19 na rynek energii

Global Energy Review donosi o spadku popytu na energię elektryczną o 3,8% w pierwszym kwartale 2020 roku oraz przewiduje 6% spadek w skali całego roku. Będzie to największy spadek od ponad 70 lat.
.
Malejące zapotrzebowanie na energię, szczególnie dotkliwie odczuje sektor paliw kopalnych: węgla, ropy naftowej oraz gazu.
Według władz IEA energia odnawialna zachowa się jak młodzież podczas pandemii i wykaże się “większą odpornością”.

Pomimo ogólnego spadku konsumpcji energii, popyt na OZE wzrósł o 1,5% w I kwartale 2020. OZE są jedynym sektorem energetycznym w którym przewiduje się wzrost w skali całego roku.
Projekcja 5% wzrostów jest mniejsza niż zeszłoroczna, jednak wciąż wykazuje się ogromnym kontrastem wobec potężnie rozbitego sektora paliw kopalnych.

 

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

List Państw Członkowskich do KE

Niestety, nie wszystkie państwa członkowskie będą w stanie zrealizować wcześniej założone poziomy. W tym gronie znajduje się Polska. Najnowsze dane prognozują użycie OZE poniżej 12% przy celu 15%.

KE zaprezentowała również możliwe plany rozwoju energetycznego do 2050 roku, gdzie jeden ze scenariuszy zakłada zerową emisję netto.

Rosnące udziały OZE w konsumpcji energii oraz coraz bardziej ambitne plany państw członkowskich jasno pokazują, że jesteśmy świadkami przekształceń w europejskiej energetyce

.

ETERIS Sp. z o.o. Kwalifikowanym Dostawcą Biomasy

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Eteris Sp. z o.o. została wpisana na Listę Kwalifikowanych Dostawców Biomasy Bioeko Grupy Tauron!

Grupa TAURON to jeden z najważniejszych holdingów energetycznych w Europie Środkowo – Wschodniej, który działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku.

TAURON jest kluczowym podmiotem w branży i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski.Jest to kolejny krok Eteris Sp. z o.o. w realizacji strategii dostaw biomasy do przedsiębiorstw z sektora energetycznego.

 

Progetto Fuoco 2020

W dniach 19-22.02.2020 we włoskiej Weronie odbyły się targi Progetto Fuoco. Mające miejsce co dwa lata targi, poświęcone sektorowi związanemu z energetycznym wykorzystaniem drewna, są jednymi z najważniejszych na świecie.

Na zdjęciu od lewej:

Agnieszka Kędziora Urbanowicz – Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu
Jean-Marc Jossart – Sekretarz Generalny Bioenergy Europe
Sergiusz Zinowczyk – Prezes Zarządu Eteris Sp. z o.o. oraz Wiceprezes Zarządu Polska Rada Pelletu