Certificates

SNS Certificate

Having the SNS certificate confirms the system approach to the implementation of processes related to the purchase of biomass and the qualification of biomass suppliers for energy purposes.

Download

FSC Certificate

FSC jest międzynarodową organizacją non-for-profit która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Certyfikacja FSC wiąże się z potwierdzeniem, że przedsiębiorstwo ETERiS spełnia najwyższe standardy w całym łańcuchu dostaw.

More About FSC

Download